Consejo Directivo

Eduardo Venegas Villanueva

Presidente

María Luisa Málaga Silva

Directora Ejecutiva

Diana De La Torre Ugarte Díaz

Vice-Presidente

Sandra Alencastre Vega

Secretario

Véronica Bonifaz Masías

Tesorero

Nelly Zegarra Villar

Vocal

Pablo Hernán Querol

Vocal

Agustín Valencia Dongo Cárdenas

Vocal